Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov v prípade uzavretia kúpnej zmluvy

Spoločnosť S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Nad plážou 7,  974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 8151/S.  (ďalej len „Správca“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracováva nasledujúce osobné údaje:

V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy, rezervácie alebo dopytu

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • fakturačná adresa
 • telefónne číslo
 • názov firmy
 • IČO, DIČ

spracované za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia.

Osobné údaje budú spracovávané za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej v nevyhnutnom rozsahu po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.

Emailová adresa v prípade nákupu tovaru môže byť spracovaná za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznámení. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb. o službách informačnej spoločnosti, a to na základe uskutočneného nákupu tovaru, pokiaľ ho neodmietnete av zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobného tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. E-mailová adresa bude za týmto účelom Správcom spracovávaná po dobu 3 rokov od poslednej uzavretej zmluvy, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.

Správca prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na doručenie tovaru a ďalej spracovatelia, ktorými môžu byť:

 • poskytovateľ softvéru Shoptet a.s. so sídlom Dvoreckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČO 28935675,
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Predávajúci nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov - výmaz Správca vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,
 • na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • v prípade spracovania vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správcu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenie máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ sa domnieva, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.

Zásady práce s vašimi údajmi

Sme spoločnosť S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.piexon.sk

Na poskytovanie našich služieb, predaja tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I. Spracovanie osobných údajov

a) Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefón, fakturačná adresa, názov firmy, IČO, ale aj informácie o tovare.

Z akého dôvodu?
Kontaktujeme vás ich prostredníctvom pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 14 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

b) Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón a email.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného dodania tovaru.

 c) Newslettery (obchodné oznámenia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozposielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
10 rokov od vášho posledného nákupu. Z newslettrov sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: slovakia@piexon.sk

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k údajom dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Praz9, oddiel B v3
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Predávajúci nevyužíva.

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

Ak by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese slovakia@piexon.sk alebo zavolajte na tel. 048/412 31 32.

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšej základnej funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 12.12.2023

Súhlas so zasielaním newsletterov

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Nad plážou 7,  974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 8151/S (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovávala tieto osobné údaje:

 • emailovú adresu

Emailová adresa bude spracovaná za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznámení. E-mailovú adresu je nutné spracovať na účely zasielania obchodných oznámení.

Vyššie uvedené osobné údaje budú za týmto účelom Správcom spracovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.

 

Späť do obchodu